Wednesday, February 24, 2021

Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 20

31 sierpnia, 2020

30 sierpnia 2020 roku miało miejsce uroczyste przekazanie relikwii męczenników z Pariacoto dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku. parafia ta powstała 1 lipca 1994 roku i jest wotum wdzięczności za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Zapraszamy do obejrzenia 20 już odcinka Głosu z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto, w którym udokumentowane zostało wydarzenie przekazania relikwii.

Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 20