Wednesday, February 24, 2021

40 – ta rocznica pierwszych ślubów zakonnych bł. Zbigniewa Strzałkowskiego

02 września, 2020

3 września 1979 roku – to data, która na zawsze zmieniła życie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. W tym dniu bowiem, po kilkudniowych rekolekcjach w klasztorze franciszkańskim w Łodzi- Łagiewnikach, wraz z innymi kandydatami do zakonu, bł. Zbigniew rozpoczął nowicjat w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. Mistrzem nowicjuszy był. o. dr Mariusz Paczóski z prowincji warszawskiej (prowincje krakowska i warszawska miały wówczas nowicjat wspólny). Grupa nowicjuszy była liczna – obejmowała w sumie 39 braci.

4 października tego samego roku, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu odbyły się obłóczyny w habit franciszkański. Bł. Zbigniew, podobnie jak nowicjusze z prowincji krakowskiej – otrzymali habit z rąk swojego prowincjała, którym był wówczas o. Albin Dudek. 8 sierpnia 1980 roku bł. Zbigniew, zgodnie ze zwyczajem zakonnym, napisał prośbę do prowincjała o dopuszczenie do ślubów czasowych na okres roku. W podaniu napisał: „Pragnę służyć Bogu w miłości braterskiej, aby Ten, który nazwał nas przyjaciółmi, został przez wszystkich przyjęty i Jego miłość opanowała wszystkie serca”.

2 września 1980 roku na zakończenie nowicjatu, jaki odbywał się w Smardzewicach, bł. Zbigniew Strzałkowski złożył na ręce o. Stanisława Frejlicha, prowincjała warszawskiego, pierwsze śluby zakonne. Były to śluby czasowe- na rok. Razem z bł. Zbigniewem w tym dniu śluby złożyło jeszcze 15 braci. 18 września bł. Zbigniew był już w Krakowie, by rozpocząć studia w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów.

Źródła:
Joachim Roman Bar OFMConv i Jarosław Wysoczański OFMConv, Znak miłości w Peru, Kraków 2015.
Zdzisław Gogola OFMConv, Bracia Męczennicy. Misje franciszkanów w Peru, Kraków 2018.