Wednesday, February 24, 2021

Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 14

23 czerwca, 2020

Przekazanie relikwii dla Parafii w Woli Rzędzińskiej; Nowy utwór liturgiczny o Męczennikach z Pariacoto; Obecność rodzeństwa bł. Zbigniewa Strzałkowskiego; Zakończenie 8 dniowych Misji Świętych z Misjonarzami Męczennikami w Parafii – to wszystko w 14 odcinku „Głosu z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto”.