Darowizny

Na misje i rozwój kultu naszych męczenników można wpłacać na konto:
DAROWIZNY / DONACIÓN / DONAZIONI / DONATION PIENIĘŻNE W ZŁOTÓWKACH NA KONTO: BNP PARIBAS S.A.

39 1600 1013 1846 2790 7000 0007

PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ 31-539 KRAKÓW,
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 14


DLA WPŁACAJĄCYCH Z ZAGRANICY / PAGOS AL EXTERIOR / PAGAMENTI ALL’ESTERO / FOREIGN PAYMENTS: BNP PARIBAS S.A.

NRB: 39 1600 1013 1846 2790 7000 0007
BIC: PPAB PLPK
IBAN: PL39 1600 1013 1846 2790 7000 0007

PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW)
BIURO PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO31-539 KRAKÓW,
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 14