Thursday, March 04, 2021

Przekazanie relikwii do Klasztoru pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Motala (Szwecja)

25 sierpnia, 2020

23 sierpnia 2020 roku w klasztorze franciszkanów konwentualnych pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Motala (Szwecja) odbyła się instalacja relikwii 1 stopnia Męczenników z Pariacoto. Wydarzeniu towarzyszyło także nawiedzenie z relikwiami opactwa Sióstr Benedyktynek w Vadstena – Omberg.

Franciszkanie w Motala są obecni od 2019  roku, kiedy to zakupiono kościół ekumeniczny, przekształcono na świątynię katolicką i wybudowano przy nim klasztor. 20 października 2019 roku kard. Anders Arborelius OCD podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił kościół i klasztor św. Maksymiliana w Motali w Szwecji.

Więcej o instalacji relikwii Męczenników z Pariacoto w Motala w Głosie z Biura Męczenników z Pariacoto – odcinek 19 (dostępny po linkiem):

Głos z Biura Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto – odcinek 19