Thursday, February 25, 2021

Męczennicy z Pariacoto u Matki Bożej Słuchającej

14 sierpnia, 2020

Tegoroczny Wielki Odpust Kalwaryjski przypada w roku rocznic. Pierwszą, jest 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II, który w 1968 r., jeszcze jako metropolita krakowski, był w Kalwarii Pacławskiej, zwanej „Jasną Górą Podkarpacia”. Rok 2020 to także 400 – lecie urodzin Andrzeja Maksymiliana Fredry, fundatora Kalwarii Pacławskiej. Maksymilian Fredro, którego znamy być może bardziej jako poetę i dramatopisarza, autora „Zemsty” czy „Ślubów Panieńskich”, w 1665 r. na terenie swoich posiadłości rozpoczął budowę pierwszego kościoła, klasztoru i dróżek kalwaryjskich. W 1668 r. sprowadził w to miejsce franciszkanów.
Decyzją Watykanu kościół w Kalwarii Pacławskiej został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Dekret uroczyście ogłoszono 13 sierpnia 2020 r. podczas Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Tytuł honorowy bazyliki mniejszej (basilica minor) jest nadawany przez papieża świątyniom wyróżniającym się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską.
W Bazylice już od XVII w. znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej, który wcześniej był we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim (dziś tereny Ukrainy). Przed obrazem modlili się między innymi hetmani Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski. W 1672 r. Turcy zdobyli twierdzę kamieniecką, a obraz Matki Bożej na rozkaz tureckiego komendanta wyrzucono do rzeki Smotrycz. Legenda głosi, że nieopodal rzeki mieszkał pewien starzec, któremu przyśniła się Matka Boża, która nakazała obraz odnaleźć i zanieść do Kalwarii.
Sam obraz Matki Bożej namalowany jest na płótnie o wym. 119 cm na 81 cm. Nieznany artysta przedstawił Maryję jako Królową. Artysta, tworząc wizerunek Matki Bożej namalował Jej jedno, odkryte ucho. Fakt ten przyczynił się do tego, że modlący się na tym miejscu pielgrzymi nadali Matce Bożej Kalwaryjskiej tytuł: Matka Słuchająca. Maryja wysłuchuje próśb, a potrzeby swoich dzieci przedstawia swojemu Synowi Jezusowi, który za Jej pośrednictwem udziela ludowi Bożemu potrzebnych łask.
Do Kalwarii na Wieli Odpust, ale też w ciągu roku, na dróżki i do Matki Bożej przybywa wielu pielgrzymów z Polski i świata. Matka Boża od wieków wysłuchuje w tym szczególnym miejscu modlitw, koi w smutku, pokazuje drogi ratunku.
5 maja 2016 r. w Sanktuarium Kalwaryjski zostało także zainicjowane kolejne dzieło – „ratunkowe” dla Polski i świata – Krucjata Różańcowa w Obronie Przeciwko Terroryzmowi. To inicjatywa franciszkanów skierowana do wiernych, którzy widząc współczesne zagrożenie terroryzmem, pragną modlić się o pokój na świecie oraz za wszystkich poszkodowanych w wyniku działań terrorystycznych. Patronami tej Krucjaty są franciszkańscy misjonarze: bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek, którzy zginęli z rąk komunistycznych terrorystów z organizacji Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak) 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru.
Celem Krucjaty jest modlitwa o Boży pokój na ziemi przez wyzwolenie ludzkości z grzechu nienawiści, rodzącego podziały między ludźmi i narodami. Jest to również modlitwa w obronie przed różnymi formami terroryzmu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o błogosławionych Męczennikach z Pariacoto, zostać uczestnikiem Krucjaty, to będzie to możliwe w dniach od 15 do 16 sierpnia na stoisku Męczenników w Kalwarii. Stoisko będzie znajdować przy dolnym wyjściu, przy drodze w stronę kaplicy św. Rafała. Dla odwiedzających przygotowaliśmy szereg ciekawych materiałów o Męczennikach. Módlmy się u Matki Bożej Słuchającej za wstawiennictwem bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa o pokój w Polsce i na świecie, oddalenie pandemii oraz groźby terroryzmu. Bądźcie z nami!
 
Przystąpić do Krucjaty można także przez złożenie dobrowolnej osobistej deklaracji, którą należy wysłać tradycyjnie bądź elektronicznie na adres:
„KRUCJATA RÓŻAŃCOWA W OBRONIE PRZEZ TERRORYZMEM”
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW
e-mail: krucjata@franciszkanie.pl
Jakie zobowiązania przyjmuje uczestnik Krucjaty?
Podstawową formą uczestnictwa jest modlitwa różańcowa i dołączanie do różnych intencji prośby o pokój i obronę osób zagrożonych terroryzmem za wstawiennictwem Błogosławionych Misjonarzy-Męczenników.
Inne dobrowolne środki (wynikające z Ewangelii i tradycji Kościoła)
– Dodanie intencji modlitw zawartych w krucjacie, do każdego odmawianego przez siebie różańca jest wystarczającym warunkiem uczestnictwa w Krucjacie. Krucjata nie mnoży różańców, ale mnoży intencje, za które się modli na różańcu uczestnik krucjaty.
– Ofiarowanie postu lub uczynków miłosierdzia w intencjach pokoju i ochrony przed terroryzmem
– Nawiedzanie bazyliki św. Franciszka w Krakowie lub innych miejsc kultu bł. Zbigniewa i bł. Michała. Informację o aktualnych miejscach kultu, gdzie znajdują się relikwie pierwszego stopnia Błogosławionych Misjonarzy-Męczenników, można znaleźć na stronie: krucjata.franciszkanie.pl
Więcej o Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej na: kalwaria.franciszkanie.pl