Thursday, March 04, 2021

Święcenia kapłańskie w Pariacoto

11 sierpnia, 2020

Z wielką radością zawiadamiamy, że 8 sierpnia, w wigilię 29 rocznicy śmierci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, diakon Bogdan Pławecki OFMConv przyjął święcenia kapłańskie w Kościele pw. Señor de Mayo w Pariacoto.

Z powodu epidemii koronawirusa sytuacja w Peru i w rejonie Huaraz, w którym leży Pariacoto jest bardzo trudna. Jeszcze przed święceniami o. Stanisław Olbrycht, misjonarz pracujący od wielu lat w Pariacoto mówił: Epidemia koronawirusa w dalszym ciągu jest poważnym problemem dla społeczeństwa peruwiańskiego. Możemy nawet powiedzieć, że sytuacja się pogarsza. Ciągle wzrasta liczba zakażeń i śmierci chorych. (…) Nasz ojciec diakon, Bogdan Pławecki, już nie pierwszy raz zmienia datę swoich święceń kapłańskich. Zgodnie z prognozą służby zdrowia, w sierpniu epidemia miała być opanowana, więc z wyprzedzeniem święcenia zostały zaplanowane na 9 sierpnia, w Pariacoto na rocznicę męczeńskiej śmierci naszych Błogosławionych. Niestety w ostatnich dniach w regionie Huaraz, do którego należy Pariacoto, ogłoszono stan wyjątkowy. Nowe rozporządzenie władz państwowych oznacza niemożliwość jakiegokolwiek poruszania się i obowiązek pozostania w domu w niedzielę. Z tego powodu święcenia przenieśliśmy na sobotę 8 sierpnia. Ksiądz biskup z Chimbote, Angel Francisco Simon Piorno, chyba dojedzie z pobliskiej siedziby swojej diecezji. Gorzej jest z ojcami, którzy mieszkają w Limie odległej o 450 km od Pariacoto. Ojcowie z Limy wybierają się do Pariacoto, choć nie mają pewności dojechania. Wszystko zależy od tego jak podróżujących potraktuje policja drogowa. (cyt za: franciszkanie.pl)

 
Dziś już wiemy, że Ojcowie dojechali, a święcenia odbyły się: Oprócz dwóch Mszy św. prymicyjnych, bracia sprawowali w tym dniu (wraz z neoprezbiterem) aż siedem Eucharystii, transmitowanych przez media społecznościowe. Wielkim darem męczenników był w tym dniu prąd, którego w ostatnich miesiącach często brakowało. Dzięki temu, że nie zabrakło go tym razem w weekend, wiele osób z całego świata mogło towarzyszyć za pośrednictwem mediów społecznościowych w liturgii święceń, we mszach prymicyjnych o. Bogdana oraz w Eucharystiach w dzień rocznicy męczeństwa błogosławionych z Pariacoto.
Jak podkreślił obecny delegat prowincjalny franciszkanów w Peru, o. Stanisław Olbrycht, o. Bogdan Pławecki jest już trzecim franciszkaninem – po o. Dariuszu Mazurku i o. Jacku Lisowskim – który odkrył swoje powołanie misyjne i kapłańskie w kontakcie z męczennikami z Pariacoto. (cyt za: misje.franciszkanie.pl).

Ojciec Bogdan Pławecki jest też autorem książki poświęconej błogosławionym Męczennikom z Pariacoto pt. „Pogromcy czerwonego smoka” wydanej przez Delegaturę krakowskiej Prowincji Franciszkanów (OFMConv) w Peru. Książka ta, bogato ilustrowana przez Bożenę Malarz, w przystępy i mądry sposób przybliża dzieciom życie błogosławionych, realia ówczesnego Peru a także sens pracy franciszkańskich misjonarzy na tych terenach.

Powierzajmy opiece błogosławionych Męczenników nowo wyświęconego o. Bogdana oraz wszystkich misjonarzy pracujących w Peru. I dziękujmy Bogu za to, że powołuje braci, by szli śladami błogosławionych franciszkanów Michała Tomaszka i Zbigniew Strzałkowskiego.
 
Książka o. Bogdana Pławeckiego jest dostępna w:
Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto 
ul. Żółkiewskiego 14 31-539 Kraków
tel. 12 42 86 111
e- mail: meczennicy@franciszkanie.pl
Ojciec Bogdan Pławecki OFMConv opowiada o książce: