Thursday, April 22, 2021

Chronologia życia – o. Zbigniew

22 lutego, 2015
03.07.1958 – urodzony w Tarnowie
10.07.1958 – chrzest w Katedrze w Tarnowie
09.1965 – 06.1973 – szkoła podstawowa, Zawada
1967 – przyjmuje I Komunię św.
1971 – przyjmuje sakrament bierzmowania
09.1973 – 05.1978 – szkoła średnia (Technikum Mechaniczne), Tarnów
27.05.1978 – otrzymuje świadectwo dojrzałości
lato 1978 – lato 1979 – praca zawodowa w Tarnowie i Zawadzie
01.09.1979 – rozpoczyna nowicjat w Smardzewicach
02.09.1980 – składa śluby czasowe
09.1980 – 06.1986 – studia filozoficzno – teologiczne, Kraków
24.04.1983 – ustanowiony lektorem, Kraków
15.06.1984 – ustanowiony akolitą, Kraków
08.12.1984 – składa śluby wieczyste, Kraków
15.06.1985 – święcenia diakonatu, Kraków
07.06.1986 – świcenia kapłańskie, Wrocław, kościół parafialny św. Karola Boromeusza
16.06.1986 – dyplom magistra teologii
07.07.1986 – 24.08.1988 – wicerektor NSD, Legnica
01.09.1988 – przeniesiony do klasztoru we Wrocławiu
28.11.1988 – wyjazd do Peru
od 30.08.1989 praca duszpasterska w Pariacoto, Peru
09.08.1991 – męczeństwo, Pariacoto